×

×

אמצעי מניעה חסימתיים

תבנון המשפחה פירושו ניסיון לווסת את מספר הילדים במשפחה ואת מרווח השנים בין כל שני ילדים. בני זוג יכולים להשתמש באמצעי מניעה כדי להימנע מהולדת ילדים באופן זמני או לבחור בעיקור כדי להימנע מהולדת ילדים לצמיתות. אם אמצעי המניעה כשל, אפשר לבצע הפלה כדי לסיים את ההיריון.

אמצעי מניעה חסימתיים בהם נעסוק במאמר זה בולמים את מעבר הזרע אל רחמה של האישה והם כוללים קונדום, טבעת (דיאגפרגמה), כובעון צווארי וכן קצף, משחות, ג׳ל לסוגיו ונרות המיועדים לשימוש בנרתיק.


קונדום

כאשר משתמשים בקונדום בצורה נכונה, הוא מספק הגנה משמעותית מפני מחלות מין, כגון איידס, ואף מונע תמורות טרום סרטניות מסוימות בתאי צוואר הרחם. בקצה של כמה מסוגי הקונדומים קיים מאגר המיועד לקליטת תאי הזרע, אם לא, יש להותיר כסנטימטר מאורך הקונדום בקדמת הפין.

יש להסיר את הקונדום בזהירות, שאם לא כן נוזל הזרע עלול להישפך ותאי זרע עלולים להיכנס לנרתיק ולגרום להריון. קוטל זרע, הכלול בחומר המסכך של הקונדום או מוחדר בנפרד אל תוך הנרתיק, מגביר את יעילות השימוש בקונדום.

הקונדום הנשי, המצאה חדשה יחסית מהשנים האחרונות, מוחזק בנרתיק באמצעות טבעת, הוא דומה לקונדומים הגבריים אך גדול מהם ופחות יעיל, כך שעדיין עדיף להשתמש בקונדום הגברי.


טבעת (דיאפרגמה)

הטבעת (דיאפרגמה), ספל גומי דמוי כיפה בעל שוליים גמישים, נצמדת אל צוואר הרחם ומונעת את כניסת תאי הזרע אל הרחם. הטבעת זמינה במגוון גדלים, ורק רופא או אחות מוסמכים להתקין ולהתאים אותה בפעם הראשונה, הם גם ידריכו אותך כיצד להחדיר את הטבעת בעצמה.

הטבעת צריכה לכסות את צוואר הרחם כולו, מבלי לגרום תחושת אי נוחות. לא האישה ולא בן זוגה אינם אמורים לחוש בעצם קיומה. מכיוון שהטבעת עלולה לסטות ממקומה במהלך המשגל, מומלץ להצמיד לשימוש בה גם שימוש בחומר קוטל זרע (קרם או ג׳ל). הטבעת מוחדרת למקומה לפני המשגל ויש להשאירה במקומה לפחות שמונה שעות אך לא יותר מ-24 שעות לאחר המשגל. אם הפעילות המינית נשנית בעוד הטבעת במקומה, יש להחדיר חומר קוטל זרע נוסף לתוך הנרתיק כדי לשמר את ההגנה מפני כניסה להריון.

אם משקלה של האישה עלה או ירד ביותר מ-5 קילוגרמים, אם היא השתמשה בטבעת במשך שנה או ילדה או עברה הפלה, יש להתאים את הטבעת מחדש, מפני שגודלו וצורתו של הנרתיק עשויים להשתנות בכל הנסיבות הנזכרות לעיל.


כובעון צווארי

הכובעון הצווארי הדומה לטבעת אך קטן וקשיח ממנה - נצמד במהודק לצוואר הרחם. גם אמצעי מניעה זה מופיע במגוון גדלים ומותאם על ידי הרופא או אחות. יש להשתמש תמיד בקוטל זרע (משחה או ג׳ל) נוסף לכובעון הצווארי, המוחדר לפני המשגל ומושאר במקומו במשך 8 שעות לפחות - אך לא יותר מ- 48 שעות - לאחר תום הפעילות המינית.


קוטלי זרע

קוטלי זרע (קצף, משחה, ג׳ל או נרות לנרתיק) מוחדרים לנרתיק לפני המשגל. הם מכילים חומר המשמיד את תאי הזרע וגם מציבים מחסום פיזי בפני נוזל הזרע. כל סוגי הקצף והנרות יעילים באותה מידה. ככל שגיל האישה עולה, כך גוברת יעילותם של התכשירים הללו משום שהאישה נעשית מיומנת יותר בשימוש בהם ומשום שפוריותה קטנה והולכת.